Nordic City Lab VI i Esbjerg
Seminar
Location Esbjerg

Nordic City Lab VI i Esbjerg

Nästa Nordic City Lab blir i Esbjerg den 13-14 maj. Preliminärt tema blir "Ledelse og dialog i udviklingen af bymidte – case Esbjerg".

Den 13 maj kommer labbet vara öppet för alla - politiker, tjänstpersoner, civilsamhälle, forskare, näringsliv och medborgare. Det blir diskussioner, stadsvandring och grupparbete om förtätning och utveckling av stadskärnan.

Den andra dagen, 14 maj, blir det ett internt labb för NCN:s kontaktpersoner med genomgång av projekt Nordic City Stories och Medlemsforum III.

Vi återkommer med inbjudan och program till alla medlemsstäder.