Nordic City Lab VII, Trondheim
Seminar
Location Trondheim

Nordic City Lab VII, Trondheim

Lab VII kommer att hållas i Trondheim preliminärt i mitten av september på arbetstemat "Innovation, bydelsintegration og partnerskap - case Bydel Elgeseter.

Planering pågår. Mer information kommer.