Nordic City Stories - berättelser om samskapande i våra nordiska städer
Conference
Location Malmö

Nordic City Stories - berättelser om samskapande i våra nordiska städer

I november 2020 arrangerar Nordic City Network konferensen "Nordic City Stories". Det blir en gemensam öppning av medlemsstädernas lokala arbete med en samskapandeprocess eller -projekt. Vi visar upp och diskuterar städernas lokala story med exempel på samskapande i det lokala stadsutvecklingsarbetet.

Nordic City Network har under flera år arbetat med att utforska den nordiska stadsmodellen. Vi har tittat på de mest banbrytande stadsutvecklingsprojekten i våra medlemsstäder. Vi har studerat civilsamhällets organisering och hur vi som offentliga organisationer kan bli bättre på att möta upp dessa initiativ. Vi har även undersökt urbana verksamheters förutsättningar och behov samt hur vi genom stadens utformning kan stödja framtidens näringsliv.

All denna kunskap tar vi nu med oss när varje stad påbörjar sitt lokala arbetet - story - med ett exempel på en process och projekt kring samskapande i stadsutvecklingsarbetet.

Målgruppen är primärt stadens egna invånare och aktörer och syftet med lokal story är att kunna: 

  • SE sin stad – att sätta fokus på stadens hållbara utveckling
  • FÖRSTÅ sin stad –  att få människor att upptäcka och förstå sin stad
  • FÖRÄNDRA sin stad – att utveckla staden utifrån människors behov

I processen fram till Nordic City Stories träffas vi i våra Nordic City Labs, där vi delar kunskap, idéer och inspiration till det lokala story-arbetet framåt.