KULTUR SOM DRIVKRAFT FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

KULTUR SOM DRIVKRAFT FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Umeå

Ledorden för Umeås satsning på Europeisk kulturhuvudstad 2014 är nyfikenhet, passion och medskapandets konst.

Utmärkelsen är en del i en långsiktig satsning där kultur betraktas som en viktig drivkraft för stadens utveckling och framgång. Umeå använder begreppet kulturdriven tillväxt för att beskriva denna drivkraft och Umeå har genom kulturhuvudstadssatsningen skapat ett engagemang och framtidstro som gör att staden får en ny självbild, självförtroende och självkänsla. Under arbetet skapas nya nätverk, nya metoder testas och nya kulturanknutna näringar får möjligheter att bildas. Under kulturhuvudstadsåret görs också investeringar i infrastruktur för kulturens tillväxt och utveckling. Den största är Kulturväven, ett kulturhus och ny arena för kulturdriven tillväxt i Umeå.

Läs mer om projektet här.

Kontaktperson: Albert Edman

chef för stadsutvecklings- och hållbarhetsfrågor

+4670-297 18 19

albert.edman@umea2014.se