TILLVÄXT VISION 2050 MED NYA ÖVERSIKTSPLANER

TILLVÄXT VISION 2050 MED NYA ÖVERSIKTSPLANER

Umeå

Umeås nya översiktplaner har lagt ramarna för stadens utveckling med en vision om tillväxt mot 200 000 invånare senast år 2050.

Planeringens utgångspunkter är sex olika utvecklingsstrategier för långsiktigt hållbar stadstillväxt. Utvecklingsstrategierna är grunden för att Umeå ska kunna växa och livsmiljön i Umeå samtidigt förbättras. Översiktsplanerna arbetades fram under en process med engagerade politiker, näringsliv, medborgare och andra aktörer och resultatet har blivit en gemensam syn och spelregler för hur Umeå ska utvecklas. Effekterna av detta är bland annat en långsiktighet och tydlighet i stadens planering som bidrar till bättre fokusering på de åtgärder som behöver göras och att investeringsviljan hos näringslivet ökar.

Lär mer om projektet här.

Kontaktperson: Elin Pietroni

Chef Övergripande Planering
+4670-518 12 39
elin.pietroni@umea.se