”Jag kan inte fixa detta själv på kammaren – det är ett teamwork”
Norrköping

”Jag kan inte fixa detta själv på kammaren – det är ett teamwork”

Norrköping var en av de tre pilotprojekten för att ta fram en guide till den egna staden och är en av de medlemsstäderna kommit långt i sitt lokala arbete med Nordic City Lab. Har de några tips på hur man kan ta sig an arbetet och vilka fällor man ska undvika? Kansliet har gjort en kort intervju med Linda Apelgren, strateg samhällsbyggnadskontoret i Norrköping om hur de tänker runt sitt arbete med utställning och guide.

 Norrköpings ”DNA”

 Vad arbetar ni med för teman och utmaningar i Norrköping?

- Temat för vårt lokala arbete i Nordic City Lab är ”Norrköpings DNA”. Vår stad är i ständig förvandling - hur har vi blivit det vi är idag och hur vill vi att vår framtida stad ska se ut? I arbetet fokuserar vi på utmaningar med integration och sysselsättning. Vi tänker att en guide med fokus på Norrköpings DNA kan vara ett hjälpmedel för nya norrköpingsbor att etablera sig i staden, förstå Norrköpings identitet och göra sig hemmastadda här. En sådan guide kan också få våra befintliga invånare att känna en större stolthet och förståelse för vår stad. Vi behöver motverka myten om Norrköping som en fågel Fenix som lyfte sig ur askan. Vi behöver inte vänta på storföretag eller rika inflytelserika aktörer ska bestämma stadens utveckling, så som det historiskt sett ut. Framtiden är annorlunda - vi kan själva välja riktning. Guiden ser vi som ett kommunikationsverktyg för denna förändring.

Se filmen om Norrköpings DNA.

 

Augmented reality

Hur har ni tänkt presentera er guide och lokala utställning?

- I presentationen av vår guide och utställning kommer vi att använda oss av ”augmented reality” (AR). I Norrköpings bedrivs visualiseringsforskning i världsklass och vi har ett visualiseringscenter som är en avknoppning från Linköpings universitet. Så det var inte särskilt svårt att få vår digitaliseringsdirektör att tända på idén om en guide till Norrköping i form av AR.

 

Faktaruta: Agumented Reality (förstärkt verklighet)

Källa: wikipedia

Förstärkt verklighet är en direktsänd betraktelse av en fysisk, verklighetstrogen miljö vars element förstärks (eller kompletteras) med datorgenererade sinnesintryck som ljud, video, grafik eller GPS-data. Det är relaterat till ett begrepp som kallas mediated reality (medierad verklighet), där en bild av verkligheten ändras (kanske till och med minskar i stället för förstärks) av en dator. Tekniken fungerar genom att öka uppfattningen om den nuvarande verkligheten (till skillnad från virtuell verklighet som ersätter den verkliga världen med en simulerad)

 

Utnyttja sparringspartners

Hur har ni organiserat ert lokala NCL-arbete?

 - Vi har skapat ett projekt med styr- och beställargrupp enligt traditionell projektmodell där jag är projektledare och har resurser knuta till projektet. Projektgruppen består av:

   • Stadsantikvarie
   • Stadsarkitekt
   • Verksamhetsledare för Portalen
   • Citysamordnare
   • Kommunikatör

 Vår antikvarie är en nyckelperson eftersom vi har stort fokus på förfluten tid i vårt projekt. Jag är den som utför mest arbete och projektgruppen fungerar mer som en referensgrupp. I projektet kommer det finnas flera delprojekt. Ett drivs av vår digitaliseringsavdelning som arbetar med att skapa AR-applikationen till guiden och utställningen. Vi ska anställa studenter till projektet som ska arbeta med innehållet till utställning och guide. I Norrköping finns utbildningar i samhälls- och kulturanalys samt media och kommunikation där studenterna blir väldigt skickliga på presentationsteknik. Det är kunskaper som vi kan ha stor nytta av i vårt arbete. Vi kommer också utnyttja samarbetet med våra sparringpartners Eskilstuna och Linköping. Båda städerna arbetar med teman som angränsar våra så det finns stor potential att lära och inspireras av varandra. Det finns också andra synergier att uppnå – exempelvis möjlighet att dela på kostnader för teknikutveckling.

 Post It

Rättigheter och material

Vad har varit den största utmaningen i arbetet hittills?

- Förutom hur vi ska arbeta är den svåraste frågan hur vi ska få tag i material. Det är väldigt tidskrävande att gå igenom gammalt material såsom filmer och bilder. Många av våra arkiv är inte kategoriserade. Och så är det rättigheterna till materialet. Den här uppgiften ska vi sätta studentmedarbetarna på! En stor fördel är att kommunen har ett samarbete med universitet och att det finns ett upparbetat system för studentuppdrag så det är relativt enkelt för oss att få tag i bra resurser. Vi har kommit igång bra med arbetet men de största delarna har vi fortfarande framför oss.

 

#norrköpingsdna

Har ni några tips eller framgångsfaktorer som ni kan dela med er av?

- Att marknadsföra arbetet internt! I vår organisation finns det liten förståelse för NCN och många förvaltningar tänker i stuprör. Då gäller det att vara strategisk i hur man lägger fram sina idéer. Vi har fokuserat mycket på utmaningarna: sysselsättning och integration. De är gemensamma för flera av våra förvaltningar och arbetet med guide och utställning blir därmed relevant för fler. Det har varit en generell fördel med att vara en del av NCN –att få möjlighet att arbeta mer på tvärs inom kommunen. Eftersom de frågor vi arbetar med i nätverket ofta är breda och tvärvetenskapliga har vi etablerat samarbeten med kollegor och avdelningar som vi vanligtvis inte jobbar ihop med. Det har fött många bra idéer och synergieffekter.

- Vi arbetar också med en intern kommunikationsplan för att skapa ett större engagemang för arbetet. En del i kommunikationsplanen är att använda instagram som kommunikationskanal, kanske med hashtaggen #norrköpingsdna. Tanken är att medarbetare och så småningom norrköpingsbor kan ta bilder på vad de tycker är unikt med Norrköping och lägga upp dem på instagram under hashtaggen. På så vis får vi många perspektiv på temat och kan bredda diskussion om vad Norrköping är och hur vi vill att staden ska utvecklas framåt.  

 Norrkoeping MatrisMatrisen är ett översiktligt sätt att strukturera arbetet.