Resultatet av vinterns Master Class
Eskilstuna

Resultatet av vinterns Master Class

Fokus i Master Class 2016-2017 har legat på det framtida urbana näringslivets behov av stadskvaliteter och stadens möjligheter att stötta och utveckla dessa. I klassen har vi studerat generella trender och fördjupat kunskapen om det urbana näringslivets sammansättning och behov i respektive medlemsstad. Hur blir staden en katalysator och arena för framtidens näringsliv?

Här presenterar vi resultatet av slutuppgiften. Norrköping och Aalborg har båda tagit fram handlingsplaner för hur de kan stötta det urbana näringslivet i sin stad. Spännande läsning som kan inspirera övriga medlemsstäder! 

Vi kommer kontinuerligt lägga upp resterande handlingsplaner i takt med att de färdigställs. 

Aalborg Kommune Strategi For Urbane Virksomheder Metodekatalog 1

Handlingsplan Urbana Verksamheter I Norrkoeping 20170601 1

 

Eskilstuna Kommun NCN Masterclass 16 17 Slutversion 1